بازدید دبیرکل اتحادیه از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان آیت الله طالقانی رودبار

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، حامد علامتی "دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان" در روز شنبه 19 بهمن ماه باحضور در دبیرستان ایت الله طالقانی رودبار، ضمن بازدید از نمایشگاه مدرسه انقلاب، با کادر مدرسه دیدار نمود.

تصاویر