برگزاری عملیات ملی محرم در دبیرستان بعثت(1)

به گزارش روابط عمومی، اعضای انجمن اسلامی دبیرستان بعثت(1) با اجرای برنامه های زیر در قالب طرح ملی محرم به سوگواری این ایام پرداختند: ادامه متن

1-   سیاه پوش کردن مدرسه و نصب تراکت هایی به مناسبت این ایام

2-   برگزاری مراسم زیارت عاشورا و سینه زنی در تاریخ 1391/9/2 ، در انتهای این مراسم با نذورات دانش آموزان از افرادی که در این مراسم حضور داشتند پذیرایی گردید.

3-   اجرای طرح خدا با ما چه می گوید در روز چهارشنبه 1391/9/8 ، برای پی بردن بیشتر به قدرت خداوندی در جهان هستی

تصاویر