عملیات ملی محرم در مدارس دخترانه رضوانشهر

به گزارش روابط عمومی عملیات ملی محرم در مدارس دخترانه تحت پوشش انجمن اسلامی توسط اعضای این انجمن برگزار گردید. ادامه متن به نقل مربی قرارگاه دخترانه شهر رضوانشهر (مائده های زمینی) اهم فعالیت های صورت پذیرفته در ایام محرم در این شهرستان به شرح زیر است:

1- ایستگاه صلواتی

2- پخش مداحی درسطح مدارس

3- برپایی مراسم سگواری، زیارت عاشورا و سخنرانی در مدارس

4- تهیه روزنامه دیواری و بروشور

تصاویر