برگزاری عملیات ملی محرم در شهرستان رودبار

عملیات ملی محرم در دهه اول ماه محرم با برگزاری مراسم سخنرانی، ریارت عاشورا و مدیحه سرایی در نمازخانه های مدارس تحت پوشش انجمن اسلامی شهرستان رودبار برگزار گردید. همچنین ویژه مراسم با مداحی دانش آموزان عضو انجمن اسلامی در صبحگاه این مدارس برگزار گردید.

تصاویر