بازدید مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از مدرسه انقلاب دبیرستان پسرانه شاهد شهید کدیور فومن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و فرماندار فومن به همراه مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گیلان از مدرسه انقلاب دبیرستان پسرانه شاهد شهید کدیور شهرستان فومن بازدید کردند. ادامه خبر

تصاویر