برگزاری اردوی جهادی به همت اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان بخش خشکبیجار

اردوی جهادی به همت اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان بخش خشکبیجار و با نام شهید مدافع حرم "سید اسماعیل سیرت نیا" در روستای تمل از توابع این بخش برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اردوی جهادی در قالب پروژه ساخت مسکن برای محرومین در روستای تمل از توابع این بخش به همت اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان بخش خشکبیجار برگزار شد.

تصاویر