بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب شهرستان فومن

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در دبیرستان شهید کدیور شهرستان فومن بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان"، با حضور در دبیرستان شهید کدیور شهرستان فومن، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این دبیرستان بازدید کرد.

در این بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش، جانشین فرمانده سپاه، مسئول کانون بسیج فرهنگیان و مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان نیز حضور داشتند.

همچنین مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، بر مزار شهید ایوب پورخوش سعادت "مؤسس اتحادیه در شهرستان" حضور و با قرائت فاتحه یاد این شهید بزرگوار را گرامی داشت.

تصاویر