افتتاح دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رودبار

آئین افتتاحیه دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رودبار برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، آئین افتتاحیه دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رودبار، با حضور معاون برادران اتحادیه استان، رئیس و معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان در روز شنبه 16 بهمن ماه برگزار شد.

نشست با رئیس و معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان، بازدید از دبیرستان مالک اشتر منجیل از دیگر برنامه های معاون برادران اتحادیه استان طی سفر به شهرستان رودبار بود.