برگزاری جلسه قرارگاه برادران آستانه اشرفیه با محوریت مدرسه انقلاب

نشست قرارگاه برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه با محوریت برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب در مدارس این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نشست قرارگاه برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس این شهرستان و با محوریت برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب برگزار شد.

تبیین و تشریح شیوه نامه این جشنواره از سوی مسئول اتحادیه شهرستان، ارائه نقطه نظرات مسئولین انجمن های اسلامی در راستای برگزاری بهتر این جشنواره از محورهای این نشست بود.