اجرای پویش دانش آموزی "گناه نابخشودنی" در مدارس شهر رشت

پویش دانش آموزی "گناه نابخشودنی" به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر رشت در مدارس این شهر برگزار شد. ادامه خبر

پویش دانش آموزی "گناه نابخشودنی" به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر رشت همزمان با ایام گرامیداشت نهم دیماه در مدارس این شهر برگزار شد.

پویش گناه نابخشودنی با محور پاسخ به سؤال «چرا فتنه 88 گناه نابخشودنی است؟» و با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با ابعاد خسارت های فتنه 88 به نظام و مملکت اجرا شد.

تصاویر