نشست فارغ التحصیلان دختر رشت با سرپرست اتحادیه استان

نشست جمعی از فارغ التحصیلان دختر رشت با سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در راستای تشکیل قرارگاه فارغ التحصیلان، اولین نشست جمعی از فارغ التحصیلان دختر رشت با سرپرست اتحادیه استان گیلان برگزار شد.

تأکید بر تشکیل قرارگاه فارغ التحصیلان، برگزاری جلسات مستمر، استفاده از ظرفیت مشورتی و تجارب این افراد در برگزاری برنامه ها از موارد مورد تأکید از سوی سرپرست اتحادیه استان در این نشست بود.

حضور مؤثر و فعالانه در برنامه ها، فعالیت در قالب سرگروه، کمک مربی و مربی جهت پرورش نیروهای جوان مؤثر انقلابی از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

تصاویر