برگزاری مسابقه کتابخوانی به همت انجمن اسلامی دبیرستان مفتاح رشت

به مناسبت شهادت میرزاکوچک خان جنگلی، مسابقه کتابخوانی به همت انجمن اسلامی دبیرستان مفتاح رشت برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، این مسابقه برگرفته از کتاب کوچک جنگلی نوشته امیرحسین فردی با محور داستانی از زندگی و مبارزات میرزاکوچک خان برگزار شد.

از برگزیدگان در جوار مزار این شهید روحانی تقدیر شد.

کتاب کوچک جنگلی برداشت دیگری از زندگی میرزا كوچك خان جنگلی است كه خواننده را با ویژگی های شخصی این مبارز متعهد و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاكم بر دوران وی آشنا می كند. نویسنده به ذكر حوادث مستند و تاریخی اكتفا نكرده و به كمك قوه تخیل خود، ماجراهای دیگری را خلق كرده است كه ارتباط تنگاتنگی با روند وقایع اصلی داستان دارند و بر جذابیت های ادبی ـ هنری اثر افزوده اند.