اجرای طرح "چهل ستاره" به مناسبت چهل سالگی اتحادیه

به همت دانش آموزان انجمن اسلامی دبیرستان شهید رجایی لنگرود، مسیر راهپیمایی 13 آبان متبرک به اسامی شهدای دانش آموز گردید. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، دانش آموزان عضو انجمن اسلامی دبیرستان شهید رجائی لنگرود به مناسبت چهل سالگی اتحادیه، طرح "چهل ستاره" را اجرا کردند.

این دانش آموزان با  ساخت دست سازه هایی متبرک به اسامی شهدای دانش آموز، آنها را در مسیر راهپیمایی نصب کردند.

برپایی نمایشگاهی برگرفته از کتاب تاریخ مستطاب آمریکا از دیگر اقدامات این دانش آموزان در مسیر راهپیمایی 13 آبان بود.

تصاویر