دیدار معاون برادران اتحادیه با رئیس آموزش و پرورش رودبار

معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، طی سفر به شهرستان رودبار، با رئیس و معاون پرورشی آموزش و پرورش این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در روز یکشنبه 21 مهرماه 98، طی سفر به شهرستان رودبار، با رئیس و معاون پرورشی آموزش و پرورش این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه، معرفی رابط اتحادیه در شهرستان و فعالسازی انجمن های اسلامی مدارس از محورهای این گفتگو بود.

تأکید بر همکاری و تعامل بیشتر و حمایت از برنامه های اتحادیه در شهرستان از دیگر محورهای گفتگوی طرفین بود.

بازدید از دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و حضور بر مزار شهدای گمنام شهرستان از دیگر برنامه های معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان طی سفر به شهرستان رودبار بود.

تصاویر