دیدار معاون برادران با امام جمعه و رئیس آموزش و پرورش بندرکیاشهر

معاون برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با امام جمعه و رئیس آموزش و پرورش بندر کیاشهر دیدار و گفتگو کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در راستای راه اندازی دفتر اتحادیه در بندر کیاشهر، معاون برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در روز چهارشنبه 17 مهرماه 98، با حضور در دفتر امام جمعه و رئیس آموزش و پرورش کیاشهر، با این افراد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارهای جداگانه ضمن تبیین و تشریح فعالیت های اتحادیه، زمینه راه اندازی دفتر و آغاز به فعالیت اتحادیه در بندرکیاشهر بحث و تبادل نظر شد که مورد استقبال و موافقت قرار گرفت.

تصاویر