نمایندگان قرارگاه ملی خواهران اتحادیه استان مشخص شدند

نمایندگان قرارگاه ملی سال تحصیلی 98-99 خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان مشخص شدند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، همزمان با اولین نشست اعضای قرارگاه استان، با برگزاری انتخابات نمایندگان قرارگاه ملی سال تحصیلی 98-99 خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان مشخص شدند.

نمایندگان قرارگاه ملی سال تحصیلی 98-99 خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان بدین شرح می باشند:

فاطمه زهرا اصغری از دبیرستان یاران شهرستان رشت

وجیهه عطایی از دبیرستان صنایع شیمیایی شهرستان رشت

زهرا صالحی از دبیرستان 15 خرداد شهرستان رشت

زهرا صدیقی از دبیرستان آزادی شهرستان تالش

تصاویر