بازدید معاون پرورشی آموزش و پرورش تالش از دفتر اتحادیه شهرستان

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش، از دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، حمید بخشی "معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش"، در روز یکشنبه 9 تیرماه 98 با حضور در دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان، ضمن بازدید از ساختمان در روند فعالیت های اتحادیه قرار گرفت.

بررسی مشکلات تجهیزات دفتر و حمایت از برنامه های تابستانی اتحادیه از محورهای گفتگو در این بازدید بود.