نشست هم اندیشی همکاران فرهنگی هنرستان دکتر حسابی شهرستان شفت درخصوص گفتمان سازی شعار سال

نشست هم اندیشی همکاران فرهنگی هنرستان دکتر حسابی شهرستان شفت درخصوص گفتمان سازی شعار سال با حضور مربی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، هم اندیشی درخصوص گفتمان سازی شعار سال در بین دانش آموزان از محورهای این نشست بود.

بررسی اقدامات مؤثر در راستای تحقق رونق توید و همچنین بیانیه گام دوم از دیگر محورهای این نشست بود.