نشست مشترک مسئولین اتحادیه و یاران سبز موعود شهرستان رودسر

نشست مشترک مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رودسر و مجموعه فرهنگی یاران سبز موعود این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نشست مشترک مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و مجموعه فرهنگی یاران سبز موعود شهرستان رودسر در دفتر اتحادیه این شهرستان برگزار شد.

اجرای برگزاری جشن نیمه شعبان بصورت مشترک از محور گفتگو در این نشست بود.