بازدید مسئول اتحادیه استان گیلان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب دبیرستان های دخترانه رشت

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، از نمایشگاه های مدرسه انقلاب دبیرستان های دخترانه شهر رشت بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، یاسر تقوی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" به همراه معاون خواهران استان در روز شنبه 27 بهمن ماه 97، با حضور در دبیرستان های دخترانه اردشیری، یاران و 17 شهریور، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدارس بازدید کرد.

هفتمین دوره نمایشگاه های مدرسه انقلاب شامل سه محور دیروز ما، امروز ما و فردای ما می باشد که تا پایان بهمن ماه به منظور بازدید عموم دایر خواهد بود.

تصاویر