بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان فضیلت رضوانشهر

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در دبیرستان فضیلت شهرستان رضوانشهر بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، یاسر تقوی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان" در روز سه شنبه 23 بهمن ماه 97، با حضور در دبیرستان فضیلت، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدرسه بازدید کرد.

نمایشگاه های مدرسه انقلاب شامل سه محور دیروز ما، امروز ما و فردای ما می باشد که تا روز چهارشنبه 24 بهمن ماه به منظور بازدید عموم دایر خواهد بود.