اولین جلسه از سلسله نشست های مشترک کادر ستاد استان با کادر شهرستان ها برگزار شد

اولین جلسه از سلسله نشست های مشترک کادر استان با کادر شهرستان ها (طرح روحانی شهید میرزاکوچک خان) با حضور مسئول شهرستان و مربی قرارگاه دخترنه شهرستان آستانه اشرفیه در دفتر مرکزی اتحادیه استان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اولین جلسه از این سلسله نشست ها، همزمان با سالروز شهادت روحانی شهید میرزاکوچک خان در روز یکشنبه 11 آذرماه در دو بخش برگزار گردید، در بخش اول با حضور مسئول اتحادیه استان به بررسی وضعیت اتحادیه و انجمن های اسلامی مدارس و ارائه گزارشی از سوی کادر پشتیبان شهرستان پرداخته شد.

ارائه راهکار به منظور رفع موانع و تقویت فعالیت های اتحادیه شهرستان از دیگر محورهای گفتگو در این بخش بود.

در بخش دوم جلسه، انتظارات واحدهای مختلف از شهرستان بیان و به منظور اجرای بهتر آن بحث و تبادل نظر شد.

تصاویر