مجموعه آموزش و پرورش و اتحادیه، دو همکار دلسوز و پشتوانه محکم برای یکدیگر هستند.

ساعد رمضانعلی "مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان" در دیدار با سید سجاد موسوی "رئیس آموزش و پرورش شهرستان آستارا" گفت: مجموعه آموزش و پرورش و اتحادیه، دو همکار دلسوز و پشتوانه محکم برای یکدیگر هستند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در این دیدار، رمضانعلی، با بیان اینکه در تمامی دولت ها، به نقش اتحادیه بعنوان یک مجموعه اثرگذار در بدنه اموزش و پرورش تأکید می شد، گفت: تقویت همکاری های دو جانبه موجب فعالیت های تربیتی مثبت در سطح مدارس و در بین دانش آموزان می گردد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ادامه داد: آموزش و پرورش و اتحادیه دو همکار دلسوز و پشتوانه محکمی برای یکدیگر هستد و در تقویت این ارتباط باید کوشید.

وی، با تأکید بر اینکه در مدارس به امورات درسی و فعالیت های فرهنگی باید در یک سطح توجه شود، عنوان کرد: در این راستا باید به جایگاه و نقش تشکل های دانش آموزی توجه بیشتری گردد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان آستارا نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت های بالای موجود در اتحادیه، گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با توجه به سبقه و حضور افراد با استعداد، باید کارهای بزرگی تری را انجام دهد که امید است در آینده شاهد فعالیت های بیشتر در شهرستان باشیم.