جلسه ستاد تابستان 1391 با رئیس اوقاف شهرستان لاهیجان

*