حضور اعضای انجمن اسلامی قرارگاه خواهران رضوانشهر در راهپیمایی روز قدس

اعضای انجمن اسلامی قرارگاه خواهران رضوانشهر همراه با سایر اقشار این شهرستان با حضور در راهپیمایی روز قدس، ندای مبارزه با صهیونیسم سر دادند.

تصاویر