حضور مسئولین انجمن اسلامی شهرستان رضوانشهر در مراسم معنوی اعتکاف

مسئولین انجمن اسلامی مدارس دخترانه شهرستان رضوانشهر همراه با مربی خود در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند.ادامه خبر
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مسئولین انجمن اسلامی مدارس دخترانه رضوانشهر همراه با سایر دانش آموزان این شهرستان با حضور در مراسم معنوی اعتکاف، به راز و نیاز با خدا پرداختند.